Disclaimer / Privacy Beleid

Disclaimer Mondmaskers Online

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Nadere informatie

Indien je nog vragen of twijfels heeft kun je contact opnemen met ons of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

Privacy- en Cookieverklaring Mondmaskers Online

Mondmaskers Online (onderdeel van Schoonmaakbedrijf Both B.V.) neemt je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens uiterst serieus. Daarom zal zorgvuldig met je persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. In deze verklaring leggen we je uit hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij je gegevens verwerken, omdat wij veel waarde hechten aan transparantie en duidelijkheid.

Je persoonsgegevens zullen alleen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst of als Schoonmaakbedrijf Both B.V. daartoe verplicht is op grond van de meest recente wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens via deze website is Schoonmaakbedrijf Both B.V. Onze contactgegevens tref je aan op onze website onder het menu item Contact en onderaan deze pagina.

De informatie die je zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om contact met je op te nemen, conform je verzoek. De informatie die je zelf verstrekt door het invullen van het offerteformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om contact met je op te nemen en eventueel offerte uit te brengen, conform je verzoek. Als je ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal je e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op je vraag of verzoek.

De informatie die je via deze website aan Schoonmaakbedrijf Both B.V. verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“E.E.R.”). Bijvoorbeeld omdat Schoonmaakbedrijf Both B.V. deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien Schoonmaakbedrijf Both B.V. je gegevens doorgeeft aan een land dat buiten de EER ligt, zullen wij er voor de doorgifte op toezien dat je privacyrechten gewaarborgd blijven.

Cookies

Schoonmaakbedrijf Both B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op verzoek van onze website op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen door je browser wanneer je de website bezoekt. Je browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen, wat noodzakelijk is voor de functionaliteit en effectiviteit van de website. Via de website worden functionele cookies geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website op een goede wijze functioneert. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het contact- en/of offerteformulier of voor het bepalen van je browserinstellingen om de website op de juiste manier op je beeldscherm te krijgen, afhankelijk van het type device waarvandaan je onze website bezoekt.

Google Analytics

Daarnaast maakt Schoonmaakbedrijf Both B.V. mogelijk gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te monitoren en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot jou te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere diensten van Google.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de volgende link van Google waarin een en ander duidelijk wordt uitgelegd.

Links op de website

De social media logo’s op de website van Schoonmaakbedrijf Both B.V. bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. De logo’s van eventuele partners bevatten enkel links naar de betreffende website van deze partners. Met de benoemde logo’s worden door Schoonmaakbedrijf Both B.V. geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een logo van een partner of social media dienst klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende strategische partner of social media dienst. Schoonmaakbedrijf Both B.V. verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partners.

Uw rechten

Je hebt het recht Schoonmaakbedrijf Both B.V. schriftelijk te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Indien je inzage verzoekt, ontvang je van Schoonmaakbedrijf Both B.V. binnen dertig dagen een overzicht met de verwerking van je persoonsgegevens. Indien onverhoopt blijkt dat de door Schoonmaakbedrijf Both B.V. verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken om deze gegevens aan te passen, af te schermen, te verbeteren of te verwijderen.

Jouw verzoek op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kun je schriftelijk richten aan:
Schoonmaakbedrijf Both B.V.
Spykerlaan 1
3261 NG  Oud-Beijerland
of
sales@mondmaskers-online.nl

Aanpassen Privacy/Cookie policy
Schoonmaakbedrijf Both B.V. behoudt zich het recht voor deze Disclaimer/Privacy/Cookie verklaring te wijzigen.
Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Datum van laatste wijziging is: 21 april 2020

 

× Hoe kan ik u helpen?